Områdeleder (driftsleder) Elektrolyse, Årdal metallverk

Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til framstilling av primærmetall og valsede aluminiumprodukter, samt resirkulering. Med base i Norge har selskapet 13.000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 40 land på alle kontinenter. Med utgangspunkt i mer enn 100 års produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling og nyskapende samarbeid tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av.

Hydro Aluminium Årdal metallverk ligger i Årdal Kommune, innerst i Sognefjorden. Her ligger inngangsporten til Vest-Jotunheimen, med tilgang til ville og vakre Utladalen og stortoppene i Hurrungane. Området gir flotte muligheter for friluftsaktiviteter både sommer- og vinterstid, og kommunen har svært gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Metallverket har omkring 540 ansatte, og består av karbonfabrikk som leverer anoder, prebake-celler for produksjon av primæraluminium og to støperi for produksjon av henholdsvis valseblokker og støpelegeringer. I tillegg har Hydro senter for teknologiutvikling både for anodeproduksjon og elektrolyse lokalisert i Årdal. 

Elektrolysen er den største produksjonsenheten ved metallverket med sine 185 medarbeidere. Enheten har høy kompetanse innen drift, prosess og vedlikehold. Da områdeleder i elektrolysehall C har tatt imot nye utfordringer i selskapet, søker vi etter hans etterfølger.

Ansvarsområde

Som områdeleder i elektrolyse vil du ha personalansvar for de 35 ansatte i området, samt ha ansvar for HMS, drift, kvalitet og kostnader. Dette innebærer blant annet

  • Aktivt og forebyggende HMS-arbeid
  • Sikre registrering og oppfølging av bemanning, sykefravær og hendelser
  • Daglig oppfølging av drift i samarbeid med fagleder/prosessingeniør
  • Utarbeide og følge opp måltall for området
  • Delta i enhetens strategiarbeid og videreutvikle organisasjonen
  • Bidra i investeringsbeslutninger samt oppfølging av kostnader 

Kvalifikasjoner

  • Høyere teknisk utdannelse er ønskelig, men lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
  • Drifts- og ledererfaring fra aluminiumsindustri eller tilsvarende industri er ønskelig
  • Evne til å ivareta sikkerhet og opplæring, samt utvikling av organisasjon og medarbeidere
  • Evne, lojalitet og holdninger til å utføre jobben i henhold til gjeldende standarder og Hydro sine verdier

Annen informasjon

Stillingen krever en leder som er strukturert, selvstendig og kan stå frem som synlig og tydelig.

Områdeleder rapporterer til elektrolysesjef, og inngår i enhetens ledergruppe.

Apply for job


Updated: September 22, 2017
;